wtorek, 4 czerwca 2019

GDAŃSK: GAiT zmodernizuje Bombardiery

W Gdańsku trwają przymiarki do przeprowadzenia modernizacji tramwajów Bombardier, typu NGT6-2. Gdańskie Autobusy i Tramwaje ogłosiły już stosowny przetarg. W ramach zadania przeprowadzona zostanie naprawa główna trzech pociągów oraz ich modernizacja.

Zadanie obejmie montaż klimatyzacji, nowego ogrzewania, modernizację systemu informacji pasażerskiej, montaż nowego systemu rejestracji zdarzeń drogowych i odkładanej rampy dla wózków, a także ładowarek USB. W ramach naprawy głównej przeprowadzone zostaną naprawy nadwozia, przedziału pasażerskiego, kabiny motorniczego, podwozia, wózków i aparatury elektrycznej na dachu wraz z pantografem. Prace są konieczne ze względu na zawarte w instrukcji eksploatacji wskazanie remontu po 900 tysiącach kilometrów.

Oferty w przetargu można składać do 25 czerwca. GAiT zakłada, że prace zostaną zrealizowane w 14 miesięcy. Oferty będą wybierane w oparciu o cenę (90%) i gwarancję na wykonane prace (10%). O uzyskanie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje naprawy główne co najmniej 2 sztuk tramwajów niskopodłogowych o wartości netto minimum 4 milionów złotych.

Tymczasem w Krakowie twierdzą, że z Bombardierach nie da się zamontować klimatyzacji...

mat. Youtube

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane