wtorek, 18 czerwca 2019

WROCŁAW: jest umowa na linię kolejową przez Sobótkę

W ramach Krajowego Programu Kolejowego PKP PLK podpisały, z konsorcjum Schweerbau i SBM, umowę na modernizację linii kolejowej między Wrocławiem a Świdnicą. Prace obejmą linię 285 z Wrocławia Głównego do Świdnicy Przedmieście oraz linię 771 na odcinku Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto. Pochłoną one blisko 200 milionów złotych.

Reaktywacja połączenia przyczyni się do poprawy możliwości przemieszczania się po mieście mieszkańcom Wojszyc i Partynic, a także Kobierzyc czy Bielan Wrocławskich. Skróci się czas podróży ze Świdnicy do Wrocławia (do 60-80 minut), zaś turyści zyskają wygodny dojazd w rejon Ślęży. W ramach modernizacji pojawią się nowe perony na 14 przystankach, a prędkość pociągów wzrośnie nawet do 100 km/h. W przyszłym roku prowadzone będą prace na odcinku między Świdnicą a Sobótką Zachodnią, zaś w roku 2020 modernizowana będzie trasa z Sobótki do Wrocławia. Pod koniec 2020 roku inwestycja zostanie zakończona.

Zadanie to realizowane będzie przy udziale finansowym środków EFRR w ramach RPO województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020.

fot. PKP PLK

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane