czwartek, 4 lipca 2019

POZNAŃ: umowa na nowe torowisko na Ratajczaka

W Poznaniu podpisana została umowa na opracowanie projektu nowej linii tramwajowej w ciągu ulicy Ratajczaka, wraz z uspokojeniem ruchu drogowego w tym rejonie. Kompletna dokumentacja ma być gotowa w ciągu roku tak, by w latach 2021-2022 możliwe było przeprowadzenie inwestycji. Umowę zdobyła firma SAFEGE S.A.S.

Nowa trasa biec będzie od skrzyżowania Niezłomnych i Królowej Jadwigi do Świętego Marcina. Wykonawca projektu będzie sprawował nadzór autorski nad inwestycją. Rozpocznie się ona po zakończeniu przebudowy ronda Rataje i skrzyżowania alei Niepodległości ze Świętym Marcinem. Nowa trasa pozwoli na skrócenie trasy tramwajów w kierunku Wildy i Dębca.

Trasa powstanie jako element Projektu Centrum, w ramach którego zmodernizowano dotąd torowiska na Świętym Marcinie. Projekt ten przewiduje także budowę tramwajowego prawoskrętu z 27 Grudnia w Mielżyńskiego. W dalszej perspektywie planuje się też budowę torowiska przez Młyńską i Solną do Pułaskiego, i tym samym stworzenie nowej tramwajowej osi północ-południe.

fot. Poznan.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane