czwartek, 1 sierpnia 2019

KRAKÓW: będzie remont torowiska na Ptaszyckiego

To jedno z najgorszych torowisk tramwajowych w Krakowie. Otwierano je etapami w 1958 i 1971 roku, a pętlę przy Kopcu Wandy w roku 1977. Zarząd Dróg Miasta Krakowa przymierza się do przeprowadzenia remontu tej trasy, prowadzącej od Placu Centralnego do wspomnianej pętli.

Ogłoszony został przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy około dwóch kilometrów torowiska w alei Jana Pawła II i Ptaszyckiego. Poza samą trasą tramwajową przebudowane mają zostać elementy kolidującej infrastruktury, sieć trakcyjna i system odwodnienia. Oferty można przesyłać do ZDMK do 23 sierpnia. Oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium ceny (60%) i długości gwarancji na zadanie (40%). Zwycięzca będzie miał 10 miesięcy na przygotowanie projektu realizacji zadania.

fot. LoveKraków

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane