sobota, 24 sierpnia 2019

OLSZTYN: we wrześniu modernizacja linii do Gutkowa

We wrześniu rozpocznie się modernizacja linii kolejowej 220 z Olsztyna do Gutkowa. Z uwagi na fakt, że jest to linia jednotorowa, konieczne będzie całkowite wyłączenie remontowanego odcinka z ruchu. Konieczność korzystania z komunikacji zastępczej czekać będzie pasażerów wszystkich pociągów, zarówno regionalnych, jak i dalekobieżnych. W ramach modernizacji pojawią się nowe przystanki (Olsztyn Likusy i Olsztyn Redykajny), a także nowa mijanka. Pozwoli to przyspieszyć przejazd pociągów i zwiększyć przepustowość trasy, jednocześnie tworząc podwaliny pod olsztyńską kolej aglomeracyjną.

Początek obowiązywania zastępczej komunikacji autobusowej zaplanowano na 13 września. Do 10 sierpnia 2020 roku pociągi do i z Elbląga kursować będą tylko do stacji Gutkowo, zaś na pozostałym odcinku realizowane będą kursy autobusowe, w czasie 22 minut. Z kolei połączenia z Olsztyna do Braniewa w całości zostaną zastąpione autobusami, i to aż do grudnia przyszłego roku. Jest to spowodowane tym, że podesłanie pociągów do obsługi trasy wymagałoby przegnania ich przez Iławę i Malbork, co nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Warmińsko-mazurski oddział Przewozów Regionalnych nie dysponuje taką rezerwą taboru spalinowego, by móc umieścić tabor na stałe w Braniewie, na wiele miesięcy. Trochę szkoda, że nie poszukano tutaj podwykonawcy, choćby SKPL Cargo ze Zbierska, które zapewne chętnie taką obsługę by zapewniło.

PKP Intercity widzi obsługę wyłączonego odcinka tak, że wszystkie pociągi kursujące przez Gutkowo i Elbląg zostaną skierowane objazdem przez Iławę. W zamian, na odcinku z Malborka do Olsztyna przez Elbląg, kursować będą zastępcze autobusy. Wyjątek ma stanowić TLK Stańczyk z Olsztyna do Szczecina, którego przewoźnik zamierza po prostu skrócić do Gutkowa, by w ten sposób zapewnić choć jedno kolejowe połączenie dalekobieżne dla Elbląga.

mat. PKP PLK

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane