czwartek, 27 lutego 2020

PRAGA: trudna sprawa linii D - pierwszy przetarg

Od lat Praga przygotowuje się do budowy kolejnej, czwartej już linii metra. W założeniu ma ona prowadzić z centrum na południe, przez Pankrac i Modrzany do Pisnic. Niedawno DPP rozpoczął procedurę przetargową dotyczącą pierwszego odcinka nowej linii D. Chodzi o dwie stacje i kilometrowy tunel na odcinku Pankrác – Olbrachtova. To najtrudniejszy i najgłębiej położony odcinek tunelu, który powstawać będzie w trudnym geologicznie obszarze Równiny Pankrác. Ze względu na niekorzystne warunki, a także z uwagi na bliskie sąsiedztwo z tunelami linii C w rejonie stacji Pankrác, budowa ma trwać aż 7,5 roku.

W przetargu tym oferty składać można do 9 marca. W 80% o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje cena, pozostałe 20% zaś przyznawane będzie za doświadczenie pracowników kluczowych dla projektu. DPP planuje wyłonić wykonawcę i podpisać z nim umowę do końca czerwca, by prace mogły rozpocząć się jeszcze latem. Przewidywana wartość kontraktu to blisko 11 miliardów koron, czyli niespełna 2 miliardy złotych. To początek ważnej inwestycji, przede wszystkim z punktu widzenia rozwijających się południowych dzielnic Pragi. Docelowo, w swoim trzonie linia D ma mieć około 11 kilometrów długości i 10 stacji. Zasadnicza jej trasa rozciągać się będzie między stacjami Náměstí Míru i Depo Písnice, zaś przyszłościowo myśli się o przedłużeniu linii dalej na północ. Co więcej, z punktu widzenia całej Pragi, będzie to linia rewolucyjna: mają ją obsługiwać automatyczne pociągi bez obsługi.

Kolejne przetargi mają być ogłaszane równolegle, stosownie do stopnia ich skomplikowania. Plan jest taki, by w roku 2027 lub 2028 równocześnie uruchomić trasę Pankrác - Depo Pisnice.

Praga przygotowuje się do budowy czwartej linii metra (D)
wiz. Metroprojekt Praga

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane