sobota, 7 marca 2020

KATOWICE: GZM prowadzi przetarg na studium kolei metropolitalnej

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prowadzi obecnie przetarg na opracowanie studium wykonalności kolei metropolitalnej, zawierające dwa wariantu rozwoju sieci: w perspektywie bliskiej (do 2025 roku) oraz dalekiej (do 2055 roku), Oferty przyjmowane będą jeszcze do 20 marca. O wyborze zwycięskiej oferty zdecydują: w 60% cena i w 40% doświadczenie zespołu projektowego. Opracowanie ma być gotowe w ciągu 48 miesięcy.

Wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie bazowego modelu ruchu kolejowego, przygotowanie koncepcji bliskiej i wariantów dla koncepcji docelowej, w tym prognozy i modele ruchu kolejowego. W opracowaniu znaleźć się mają propozycje dotyczące lokalizacji nowych przystanków, parkingów i centrów przesiadkowych, a także zaproponowane korekty w obecnym układzie sieci. Po stronie wykonawcy studium będą też kwestie organizacji i finansowania inwestycji. GZM zakłada możliwość zastosowania różnych systemów transportu, takich jak szybka kolej konwencjonalna, naziemne metro, monorail czy szybki tramwaj. Dobór tych systemów ma być oparty na rzeczywistym zapotrzebowaniu przewozowym, wyestymowanym na drodze studium.

Studium, poza głównymi korytarzami średnicowymi oraz połączeniem metropolii z portem lotniczym w Pyrzowicach, ma brać pod uwagę także dodatkowe korytarze wspomagające, w tym kolej przez Nikiszowiec czy z Katowic do Chorzowa Starego przez Siemianowice Śląskie.

GZM zleca wykonanie wstępnego studium kolei metropolitalnej
fot. Koleje Śląskie

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane