piątek, 27 marca 2020

"Kolejowa Nocna Szyna (Kolnosz)" Odcinek 226: linia 190 Koszyce - Czerna nad Cisą (Słowacja)

Linia kolejowa 190 to blisko 100-kilometrowa droga żelazna, łącząca słowackie Koszyce z Zakarpaciem, regionem południowo-zachodniej Ukrainy. Trasa wiedzie co miasta Czop, jednak obsługiwana jest tylko do granicznej, ostatniej na Słowacji stacji Czerna nad Cisą.

Linia ta stanowi kontynuację Kolei Koszycko-Bogumińskiej. Powstawała w drugiej połowie XIX wieku. Jako pierwszy, 7 stycznia 1872 roku, uruchomiono odcinek Michaľany – Slovenské Nové Mesto. Pod koniec sierpnia 1872 roku pociągi zaczęły kursować ze Słowackiego Nowego Miasta do Czernej nad Cisą. zaś jesienią 1873 roku uruchomiono trasę z Koszyc do Michal'an. Łącznicę do Trebiszowa, zapewniającą możliwość uruchamiania pociągów bezpośrednich przez Trzebiszów i Banowce nad Ondawą do Humennego, uruchomiono 7 listopada 1985 roku. W latach 50. XX wieku całą linię rozbudowano o drugi tor, zaś w latach 60. zelektryfikowano ją. Na początku roku 1989 zakończono elektryfikację łącznicy do Trebiszowa.


fot. Matej Jurik (Zelpage.cz)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane