sobota, 28 marca 2020

WARSZAWA: nowy kolejowy zabytek w stolicy

Warszawa wzbogaciła się o kolejny zabytkowy budynek, stanowiący unikalne w stolicy dziedzictwo kolejowe. Chodzi o niewielki fragment kompleksu dawnego Dworca Terespolskiego, stojący przy ulicy Kijowskiej 14A. Obiekt na planie prostokąta wpisany został do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych decyzją mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, pana Jakuba Lewickiego.

Obiekt wzniesiono wraz z innymi obiektami Kolei Warszawsko-Terespolskiej w latach 1866-67. Dworzec Terespolski, zwany także Dworcem Brzeskim, stanowił kolejowy punkt wyjścia z warszawskiej Pragi w kierunku Siedlec, a następnie Terespola i Brześcia. Obiekty dworca przebudowano w roku 1890, a w czasie I wojny światowej został spalony, by o odbudowie w roku 1918 zostać przemianowany na Dworzec Wschodni. Ostateczna zagłada obiektów Dworca Terespolskiego nastąpiła podczas II wojny światowej - został wysadzony przez okupantów w roku 1944.

Zachowany do dziś element dawnego dworca stanowi część wschodniego ryzalitu obiektu. Odbudowano go poprzez dobudowanie brakujących fragmentów muru i przykrywając płaskim dachem, przez co uczyniono z niego niewielki pawilon, pełniący później rozmaite funkcje. W latach 90. XX wieku wprowadził się tam skup złomu.

Plik:POL Dworzec Terespolski 04.jpg
fot. Tomasz Rudzki (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane