poniedziałek, 29 czerwca 2020

KATOWICE: studium kolei metropolitalnej wykona Databout

Pozytywnie zakończyła się procedura wyłonienia wykonawcy studium wykonalności dla stworzenia w aglomeracji górnośląskiej szybkiej kolei metropolitalnej. Ostatecznie Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia, czyli zamawiający, spośród czterech ofert wybrała najkorzystniejszą, złożoną przez firmę Databout, znaną dotąd jaako WYG International. Dokument stanowić będzie milowy krok do stworzenia systemu kolei, wzorem chociażby dużych aglomeracji zachodniej Europy, która na Śląsku potrzebna jest jak powietrze.

Wykonawca koncepcji przygotuje bazowy model ruchu kolejowego, a w jego rozwinięciu zawrze koncepcję krótkoterminową (do roku 2025) oraz warianty dla koncepcji ostatecznej. Wszystko to okraszone modelami ruchu i prognozami napełnień na poszczególnych, proponowanych w opracowaniu ciągach. Dokument ma być oczywiście kompleksowy, a zatem nie będzie zakładał tylko kwestii przewozowych, ale też pełen przegląd aspektów funkcjonalnych i infrastrukturalnych, a także sprawy związane z potencjalnymi możliwościami finansowania przedsięwzięcia. 

Poza głównymi szlakami kolejowymi w regionie pod uwagę mają być także brane połączenia dodatkowe, czyli od lat nieobsługiwane, w tym trasy przez Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie czy katowicki Muchowiec. Projekt uwzględni kolej do Katowice Airport, a także planowane inwestycje infrastrukturalne na sieci PKP PLK oraz te związane z budową CPK. Databout ma wykonać studium w ciągu czterech lat, jednak koncepcja krótkoterminowa powinna być znana za 18 miesięcy. Firma zainkasuje za zlecenie ponad 5,7 miliona złotych brutto. 

Metropolia GZM wybrała autorów studium wykonalności kolei metropolitalnej
fot. Koleje Śląskie

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane