sobota, 21 listopada 2020

OLSZTYN: wspólny bilet w aglomeracji olsztyńskiej

Władze Olsztyna chcą zamówić opracowanie, będące analizą uwarunkowań i możliwości wprowadzenia wspólnego biletu aglomeracyjnego. Opracowanie takie ma na celu wykonanie analizy uwarunkowań strategicznych, planistycznych, prawnych, organizacyjnych i finansowych wprowadzenia jednolitego systemu poboru opłat za przewozy w transporcie publicznym oraz jednolitej informacji pasażerskiej na obszarze aglomeracji olsztyńskiej, a więc gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztyn, Purda, Stawiguda. Dokument ma także pokazać model organizacji i eksploatacji tego systemu oraz rozwiązań w zakresie rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wdrażającymi system a przewoźnikami i operatorami publicznego transportu. 

Założenie jest takie: ma się łatwiej podróżować. Dzięki wspólnemu biletowi pasażerowie mieliby docelowo wskazywać wyłącznie miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży, a resztą ma zająć się system, opracowując trasę, taryfy i cały plan podróży. Dla zakupu biletów dedykowana ma być elektroniczna platforma sprzedaży. W ogłoszeniu zamawiający wymaga, by wykonawca opracowania przedstawił minimum trzy warianty zarządzania systemem, z czego przynajmniej jeden ma obejmować także kolej aglomeracyjną. 

Realizacja zadania ma się odbyć w trzech etapach. W pierwszym, od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2020 roku, zamawiający ma otrzymać analizę uwarunkowań prawnych wyboru modelu  zarządzania systemem. Następnie do 26 lutego 2021 roku mają zostać przeprowadzone konsultacje z podmiotami, których wspólny bilet będzie dotyczył, a gotowy dokument ma być gotowy do końca maja 2021 roku. Na oferty władze Olsztyna czekają do poniedziałku, 23 listopada, po czym nastąpi weryfikacja i ocena ofert. Wybór najkorzystniejszej odbędzie się w oparciu o kryterium ceny (60%) oraz doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40%) w kontekście wykonywania ekspertyz i analiz finansowych dla realizacji podobnych zadań w zakresie transportu i integracji taryfowo-biletowej.


fot. Wiadomości Olsztyn

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane