piątek, 20 listopada 2020

POZNAŃ: kolejne podejście do napraw kombinerek...

"Kombinerki" prowadzają się po ulicach Poznania już siedemnaście lat. Tramwaje Siemens Combino, bo o nich oczywiście mowa, MPK Poznań kupiło w ilości 14 egzemplarzy, i wprowadziło do ruchu w 2003 roku. Tramwaje te są całkiem przyjemne wizualnie, przestronne, ale już nadgryzione zębem czasu. Wymagają tym samym napraw głównych, a pierwszy przetarg w tej sprawie nie przyniósł rozstrzygnięcia. 

Zgodnie z warunkami technicznymi tramwaje te kwalifikują się do naprawy głównej po 16 latach eksploatacji lub 1 280 000 km przebiegu. Naprawa główna ma na celu przywrócenie takiej kondycji technicznej remontowanych pojazdów, by przyrównać je tramwajom nowym. W przetargu mogą wystartować firmy, które wykonały w ostatnich trzech latach naprawy główne przynajmniej trzech tramwajów lub dostarczyły co najmniej trzy fabrycznie nowe tramwaje. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje w 90% cena oraz w 10% ogólna gwarancja na wykonane prace. Termin składania ofert mija 15 grudnia, a remont wszystkich 14 składów ma zostać zrealizowany w dwa lata. 


fot. Radomil (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane