czwartek, 17 grudnia 2020

ŚLĄSKIE: powstanie studium wykonalności dla linii Czechowice-Dziedzice - Zwardoń

PKP PLK zawarły z z firmą Arcadis umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice-Dziedzice – Bielsko-Biała – Żywiec – granica państwa”, realizowanego w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Zadanie polegać będzie na przygotowaniu studium wykonalności dla modernizacji i poprawy parametrów linii kolejowej ze Śląska na Słowację, będącej w zasadzie jedynym sensownym połączeniem kolejowym między naszym krajem a południowymi sąsiadami. Studium ma być gotowe w 2022 roku, a wykonawca zgarnie za nie około 3 miliony złotych.

Studium pozwoli na przeanalizowanie możliwości modernizacji linii, zarówno pod kątem transportu pasażerskiego, jak i towarowego. W dokumencie określone zostaną: zakres prac, koszty inwestycyjne, efekty końcowe, zaś dokumentacja przedprojektowa pozwoli na wybór najkorzystniejszego wariantu modernizacji. Rozważana będzie dobudowa drugiego toru lub dodatkowych mijanej na trasie między Wilkowicami Bystrą a Zwardoniem. W połączeniu ze zwiększeniem prędkości szlakowej ma to spowodować znaczny wzrost przepustowości linii 139 na tym odcinku. 

Studium ma obejmować także modernizację infrastruktury przystankowej istniejących obiektów, a także dobudowę nowych peronów w określonych lokalizacjach. 


fot. PKP PLK

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane